over


Letterveld is een lossig-vast collectief van literaire makers die elkaars teksten kritisch lezen en becommentariëren. Elke maand faciliteren we een Shut Up & Write in Het Bos. Ook organiseren we sporadisch workshops en wijzen we soms schrijvers de weg naar een verlaten bergdorp voor een schrijfresidentie. De kernleden van Letterveld ontvingen in 2023 steun van de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur, Jeugd & Media) voor talentontwikkeling en zijn Het Bos dankbaar voor de gastvrijheid en de samenwerking. Ook De Letterie, We are Various en Creatief Schrijven vzw dragen we een warm hart toe.

Een vraag, idee of suggestie? Mail post@letterveld.be.